Sale

Sala 5 - Merkury

IMG 7933 2

Sala mieści: 15 osób w układzie teatralnym, 10 osób przy stole w układzie konferencyjnym, 10 osób w układzie szkolnym. Sala idealna na kameralne szkolenia i spotkania rekrutacyjne.
Wyposażenie: projektor, ekran, tablica whiteboard z markerami
Powierzchnia: 25 m2

 

 

 

 

Układ sal:

 układ szkolny   układ konferencyjny   układ teatralny
 szkolny  konferencyjny  teatralny
 10 osób  10 osoby  15 osób