Sale

Sala 8 - Saturn

Sala mieści: 60 osób w układzie teatralnym, 24 osoby przy stołach w układzie konferencyjnym, 32 osoby w układzie szkolnym
Wyposażenie: projektor, ekran, tablica whiteboard z markerami
Powierzchnia: 75 m2

 

 

 

 

Układ sal:

 układ szkolny   układ konferencyjny   układ teatralny
 szkolny  konferencyjny  teatralny
 32 osób  24 osoby  60 osób