Sale

Sala 6 - Jowisz

IMG 7715 3

Sala mieści: 100 osób w układzie teatralnym, 34 osób przy stołach w układzie konferencyjnym,
46 w układzie szkolnym
Wyposażenie: projektor, ekran, tablica whiteboard z markerami
Powierzchnia: 110 m2

 

 

 

Układ sal:

 układ szkolny   układ konferencyjny   układ teatralny
 szkolny  konferencyjny  teatralny
 46 osób  34 osoby  100 osób