Sale

Sala cateringowa - Uran

IMG 0731

Sala mieści: 40 osób w układzie kawiarnianym, 21 osób przy stole w układzie konferencyjnym, 40 osób w układzie teatralnym
Wyposażenie: projektor, ekran, tablica whiteboard z markerami
Powierzchnia: 54 m2

 

 

 

 

Układ sal:

 układ kawiarniany  układ konferencyjny   układ teatralny
 restauracyjny  konferencyjny  teatralny
 40 osób  21 osoby  40 osób