Sale

Sala 9 - Wenus

IMG 8269 1

Sala mieści: 30 osób w układzie teatralnym, 16 osób przy stole w układzie konferencyjnym, 16 osób w układzie szkolnym
Wyposażenie: projektor, ekran, tablica whiteboard z markerami
Powierzchnia: 40 m2

 

 

 

 

Układ sal:

 układ szkolny   układ konferencyjny   układ teatralny
 szkolny  konferencyjny  teatralny
 16 osób  16 osoby  30 osób